Home

In het kader van de visie van het GO! op de brede open school willen wij evolueren naar een internaatopvang die voldoet aan de eisen van de huidige samenleving en waarbinnen we het pedagogische aspect en onze gezinsondersteunende functie optimaal willen uitbouwen.

 

In ons internaat staat de leefgroep centraal. Gemeenschappelijke afspraken, studiemomenten en ontspanningsactiviteiten beogen een gevoel van verbondenheid tussen de internen, en dat in een groene omgeving.

Elke leefgroep beschikt over een eigen leef- en ontspanningsruimte en elke interne beschikt over een individuele kamer aangepast aan de hedendaagse normen.


Scholen waarmee we intensief samenwerken:

- MPI De Kaproenen

- BUSO De Varens